en detaljerad beskrivning av olika klimat, fauna, flora, geologi   historiskt perspektiv

 

   
bilder och fotografiska, estetiska  impressioner från Ven   mycket intressant bok, så mycket gemensamt, ett barnom full av frihet (och omtanke)   vetenskapligt arbete

 

     
   
massor av bilder från det gamla Ven.