Concepts

 

  Alnarp
Sveriges lantbruks-universitet
citat
    "...lantbruket som ett öppet system. Man ser till dess globala och regionala omgivningar, liksom människor och lokala resurser.

"...programmet undersöker olika hinder och möjligheter för småskalig och hållbar lantbruksproduktion. Några exempel på ämnen är agronomi i systemekologiskt perspektiv; lantbruksproduktion integrerat med naturvård och produktion av ekosystemtjänster."
    "...att bidra till en hållbar utveckling av näringar baserade på lokala och förnybara resurser"

 

 

.