2018-05-26 Vi hoppas att våra problem med rådjur som förbättrar sin diet med våra växter är över - vi köpte viltstängsel. Vi förstod att problemen är av systematisk natur och under rådande förhållanden djuren är i en nödsituation.        
2018-05-22 på bar gärning        
  Efter nattstudier av vetenskapliga avhandlingar på Internet om rådjurs beteende mellan nattrunder i trädgården för att jaga bort rådjur har jag lyckats sammatställa detta

följande korrelationer (en indikation för orsakssammanhang) existerar mellan rådjur som river, gnagar, skalar bark
(bark rivs med hjälp av tänder inte med horn som jag trodde)

1. rådjur få mineraler
2. uppvisar mindre antal tarmparasiter
3. har bättre upptagning av näringsämnen

punkt 2 och 3 är kopplde till tannin/garvsyra som finns i barken, tannin har antiparasitär verkan och tannin och fibrer bromsar passage av maten genom tarmarna som optimerar upptagning av näringsämnen.

punkt 1 påverkas av val av träd/buskar som angrips av rådjuren och  följer deras behov, mineralbristen, årstiden och andra period, tillgång till mjuk mineralrik bark (mindre i vinter), kalvning (mineralbehov)

våra vinbär, jag kunde ju ha sett att det kan man inte göra med hornen.
       
  Det ser ut att rådjur population på Ven, i förhållande till tillgängliga resoureser , skog etc är hög
"There are several reports of a positive relationship between bark stripping
and deer population density (Ueckermann, 1960 and 1983; Szukiel, 1978;
Kaji etal., 1984; Kraus, 1985; Maizeret and Ballon, 1990)"
       
  Man kan anta att tilgång till fiber i Ven's rådjurs diet är begränsad.
"These authors found that summer bark stripping was higher both at times and
in places where alternate roughage was not readily accessible"
" a similar explanation for a sudden outbreak of bark stripping by
horses when allowed to graze an irrigated pasture with a low fibre and high
nitrogen content"
       
    lite ensidig tillskott