Axel Munthe

Axel Munthe hade en grundlig utbildning i Hypnos, Han skriveröversättning
"Jag bekräftar att om en skurk skulle   föreslå en kvinna under djup hypnos att hon skulle överlämna sig åt honom och skulle acceptera detta förslag, skulle det betyda att hon lika gärna skulle ha gått på  detta förslag i ett normalt tillstånd i det vakna livet."

 "I affirm that if a blackguard should suggest to a woman under profound hypnosis that she should surrender herself to him and she should carry out this suggestion, it would mean that she would as readily have done so had the suggestion been made to her in a normal condition of waking life. "