Nitrogen cirkel
Amonium som är en produkt av koi avföring är giftig för koi och måste elimineras.
Genom en biologisk process som involverar bakterier omvandlas ammonium till nitrat som kan absorberas av växter därmed "renas" vatten från giftiga substanser. Nitrit som är  en mellansteg i riktning av nitrat är också giftig. En biologisk process fungerar under vissa förutsättningar som bland annat kräver en minimum temperatur.
 
  i vår närvarande implementering  har dammarna förjande dimensioner, 8 stora 50 -70 cm koi finns
1 koidamm,  har runt 72 m3, kubik meter
2. bilogisk filter runt 1 m3
3. växtdamm runt 10 m3