Faunaekologin i den östra delen av Ven.  
 

 

Den ekologiska situation for djur på Ven är mycket ansträng. Det finns mycket begränsad variation av landskaptyper. Majoriteten av områden är dedikerat till jordbruk, det finns ingen skog och i princip inga naturliga gröna områden

 

gul: sydligt faunaområde
Orange: norra faunaområdet
vit: huvudområdet för faunakoncentrationen inklusive vattenplatser
blå: häckar som skyddar djurens rörelse
röd: djurens rörelsebana
Djuren flyttar till västra sidan längs norra kusten  
  Faunaekologin i den östra delen av Ven.
Det finns nästan ingen permanent växtlighet mitt på ön. Djuren, som rådjur och hare är koncentrerade till backafall och några skyddade områden markerade med vitt på kartan. Djuren söker efter mat, vatten och partner och måste röra sig mellan den södra delen markerad med gul och den norra delen markerad med orange. En föbindelse till västra delen av ön går längs nordkusten, orange område. Den kritiska  förbindelseleden för djurs ekologi är rödmarkerad och går längs en tätt-bevuxen skiljevall Det finns inga alternativ, djuren kan inte röra sig längs kusten eftersom hamnen hindrar rörelse.   

 

 

yellow: south fauna area
Orange: north fauna area
white: the major area of the fauna concentration including water places
blue: hedges protecting movement of animals
red: the movement path of the animals
The animals move to the west side along north coast
  Fauna ecology of the  east part of Ven. There is almost no vegetation in the middle of the island. The animals such as roe deer and hare are concentrated on the sloaps of the island and some protected areas marked white on the map. The animal search for food, water and mates moving between south part marked yellow and north part marked orange. The only connection is marked red and is along a hedges. The animals can't move along the coast as the harbor prevents movement.