Skyddet av Vens naturreservat områden och den ekologiska mångfalden.
a preliminary assessment of the situation in the east side of Ven
 
Dramatic changes in the flora and fauna of Ven durig the last 50 years.

 
relevanta dokument
Vens backafall BESLUT 1990 Webb.pdf
Vens backafall BESLUT ändr gräns 1992 Webb.pdf
Vens backafall SKÖTSELPLAN 1990 Webb.pdf
 
 

 

 

stängslet ska placeras enligt följande schema beslutat av Länstyrelsen

"1. Svaren på de frågorna finns i skötselplanen.
2. Söder om Bäckviken till hamnen, från hamnen och upp till Haken, från Haken och upp till Gässviken. På västsidan är det kyrkbacken vi stängslat.
3. Stängslen ska vara färdiga inom ett par veckor"
(själva dokumentet om beslutet att placera stängslet och utbredning av stängslet är önskat, se e-mails)
frågor
stängslet ska placeras mest i området A, B och i oklar streckning i området D.  Varför inte i området E och F? speciellt området F är mycket känslig då ejderkoloni häckar där.